BFK Biegłego Rewidenta
Wiesława Rybińska


adres:
Brzozowa 24 , 05-200 Wołomin

telefon:
+48 606 466 081

e-mail:
wrybinska@bfk.net.pl

NIP:
125-048-00-07

Numer podmiotu uprawionego
do badania sprawozdzań
finansowych:

3782

Witamy

Biuro Finansowo-Księgowe Biegłego Rewidenta WIESŁAWA RYBIŃSKA zajmuje się badaniem sprawozdzań finansowych, audytem i doradztwem podatkowym, doradztwem bilansowym, wyceną spółek, organizacją systemu rachunkowości w firmach oraz analizami finansowymi i badaniem kondycji finansowej firm.

Nasza Oferta Obejmuje

  • badanie sprawozdzań finansowych,
  • przeprowadzanie audytów podatkowych,
  • doradztwo podatkowe i bilansowe,
  • organizację rachunkowości w firmach,
  • analizy finansowe i badanie kondycji finansowej firm,
  • wyceny i przekształcenia spółek,
  • kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, ksiąg przychodów i rozchodów, a także ewidencji przychodów ryczałtowców.


Copyright © 2013 BFK Biegłego Rewidenta Wiesława Rybińska